يوسف شود آن کس که خريدار تو باشد

حمزه علی پور

بیشتر


يوسف شود آن کس که خريدار تو باشد

عيسي شود ان خسته که بيمارتو باشد

گر خاک شود سرمه خاموشي سيل است

آن سينه که گنجينه اسرار تو باشد

هر چاک قفس از تو خيابان بهشتي است

خوش وقت اسيري که گرفتارتو باشد

خوابي که به از دولت بيدار توان گفت

خوابي است که در سايه ديوارتو باشد

مطالب مرتبط

غریب و تنها نیمه جونه
غریب و تنها نیمه جونه

شنبه, 28 تیر 1399

پخش