العجل یا منتقم

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

با همه سختیا باز آقا
راه دادی نوکرت ممنونه
هم نوا میشم این شب آقا
اون که این روضه رو می خونه
منتقم خون حسین صاحب عزای کربلا
بیا که باتو این جهان رها شه از رنج و بلامطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش