صلی الله علیک یه سلام که میدم رو به حرم
به حرم میرسه پای دلم
صلی الله علیک دل من به همین حرفا خوشه
آخه دوری ازت منو میکشه
ای قرار من با تو میگذره روزگار منمطالب مرتبط

سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
دست مادرمو میبوسم
دست مادرمو میبوسم

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش