تصور کن اربعین کربلا

امیر کرمانشاهی

بیشتر

تصور کن اربعین کربلا
پیاده روی زائرایی که با
تواهم کولتو بستی زائر شدی
به اذن علی ابن موسی الرضا
تصور کن کوله رو دوشتهمطالب مرتبط