شب های دلتنگی | هجران | کربلایی نریمان پناهی

نریمان پناهی

بیشتر


لایق نبودم زائرت باشم
این اربعین مجاورت باشم
باشه آقا قسمت اینه بازم بمونم توی حسرت
باشه آقا قسمت اینه که همچنان نیام زیارت
همین که حسرت میخورم روی سرم گذاشتی منت
اربای حسین ارباب حسین ارباب حسین جان

#شب_های_دلتنگی

این هفته: #هجران
با صدای #کربلایی_نریمان_پناهی

اثری مشترک از
موسسه فرهنگی #عقیق و #ماوا
#شب_های_جمعه هر هفته منتظر باشیدمطالب مرتبط