ویدئو شب های دلتنگی |شکایت | حاج سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

شب جمعه است هوایت نکنم می میرم
یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم
ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی
از فراق تو شکایت نکنم می میرم
سجده بر خاک شما سیره ی هر معصومی است
سجده بر تربت پایت نکنم می میرم
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسینمطالب مرتبط