غریب آقا داره میپیچه توروضه بوی سیب آقا

نریمان پناهی

بیشتر

غریب آقا داره میپیچه توروضه بوی سیب آقا
غریب آقا داره میپیچه توروضه بوی سیب آقا
داره گریه میکنه برات حبیب آقا
تو جون دادی لب تشنتو به خواهرت نشون دادی
شنیدم عقیقتو به ساربون نشون دادی
شور (غریب آقا داره میپیچه توروضه بوی سیب...)

#کربلایی_نریمان_پناهی

فاطمیه ۱۳۹۹/۱۰/۵

🔴 هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع)مطالب مرتبط