خدایا چرا این روزا مادرم حال خوبی

نریمان پناهی

بیشتر

خدایا چرا این روزا مادرم حال خوبی نداره

یه گوشه توی بستر افتاده و بیقراره


شور (خدایا چرا این روزا مادرم حال خوبی...)

#کربلایی_نریمان_پناهی

فاطمیه ۱۳۹۹/۱۰/۵

🔴 هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع)مطالب مرتبط