پناه بر خدا یه عده با حیدر اومدن

نریمان پناهی

بیشتر

پناه بر خدا عده ای با بغض حیدر اومدن

پناه بر خدا برای کشتن مادر اومدن

پناه بر خدا چقدر این معرکه قاتل داره

پناه بر خدا مدینه چقدر ارازل داره

کوثر داره میسوزه پیکر داره میسوزه

پیش چشم بچه هاش مادر داره میسوزه

مادر مادر ای مادر

****

پناه بر خدا دسته هیزم به دستا اومدن

پناه بر خدا فکر کنم گروه مستا اومدن

پناه بر خدا لگد حرومی بالا میره

پناه بر خدا بی حیا به سمت زهرا میره

داره دیوار میسوزه داره مسمار میسوزه

بوی چادر پیچیده مادر انگار میسوزه

مادر مادر ای مادر

****

پناه بر خدا زن بار دار و با لگد زدن

پناه بر خدا دختر نبی ما رو بد زدن

پناه بر خدا لگد حرومی سنگین بوده

پناه بر خدا فاطمه تو آتیش نمروده

خون پهلوی مادر زخم ابروی مادر

دومی برا بیعت رد شد از روی مادر

مادر مادر ای مادر


شور (پناه بر خدا یه عده با ...)

#کربلایی_نریمان_پناهی

فاطمیه ۱۳۹۹/۱۰/۵

🔴 هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع)مطالب مرتبط