ویدئو شب های دلتنگی | آن روزها | حاج امیر کرمانشاهی

امیر کرمانشاهی

بیشتر

چه برو بیایی داشتیم کجاست اون روزا
فاطمیه هایی داشتیم کجاست اون روزا
.
سابقه نداشته انقدر ازت دور باشم
چه محرمایی داشتیم کجاست اون روزا
.
فکرشم نمی کردم ببینم یه روزی روضه ها اینجوری باشه
میشه بگی چکار کنم برای این که همه چیز باز مثل گذشته باشه
.
بغلم کن بیشتر از همیشه آغوشتو می خوام
بغلم کن من الان یه ساله دلتنگ قدیمام
بغلم کن بغلم کن
.

خیلی پیرغلاما بودن که از دست رفتن
چه بزرگترایی داشتیم کجاست اون روزا
.
تو حرم رفتم و دیدم که سوت و کوره
چه امام رضایی داشتیم کجاست اون روزا
.
فکرشم نمی کردم یه روز بیاد که از دور ضریحت رو ببینم
فکرشم نمی کردم نتونم با رفیقام بیام پیشت بشینم

بغلم کن بیشتر از همیشه آغوشتو می خوام
بغلم کن من الان یه ساله دلتنگ قدیمام
بغلم کن بغلم کنمطالب مرتبط

سلام ای لباس سیاه محرم
سلام ای لباس سیاه محرم

دو شنبه, 11 شهریور 1398

پخش
میخوای از کنارم بری
میخوای از کنارم بری

چهار شنبه, 17 دی 1399

پخش
سلام عزیز فاطمه امیر نشعتین
سلام عزیز فاطمه امیر نشعتین

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش