سلام ای مادر
ای روی تو ماه تمام
مادر سلام سلام ای مادر
یا فاطمه از رو این غلام برتو سلام
سلام ای مادر من از تو فاطمیه ها رزق
یه سالمو میگیرم ای مادر
پیراهن مشکی برات میپوشم باره غمت رو دوشم ای مادر
فاطمیه ها منم مثل بچه سید ها اسم تور میزنم صدا
یازهرامطالب مرتبط

سردار سلام
سردار سلام

جمعه, 12 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش