جانانم آرزوست

حسین طاهری

بیشتر

جان بر کف و اشاره جانانم آرزوست
جانان هر آنچه می طلبد، آنم آرزوست
درمان درد من نبود غیر درد دوست
دردم دوا کنید که درمانم آرزوست
از چار گوشه ی دو جهان دست شسته ام
شش گوشه ی امام شهیدانم آرزوستمطالب مرتبط

سردار سلام
سردار سلام

جمعه, 12 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش