آروم و قرار من بی تو زندگی هرگز

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

آروم و قرار من بی تو زندگی هرگز
رفتی از پیش حیدر زهرا جان خداحافظ
پاشو باز دست به پهلو بگیرو
پاشو باز دست به زانو بگیرو
پاشو آروم عیبی نداره
بمون و از حیدر رو بگیرو
من که هستم دیگه رو زدنت به فضه چیه
دارم میمیرم چرا فاطمه خونمون خونیه
دارم میمیرم روی چادرت جای پای کیهمطالب مرتبط

دارو نداره حرمو میبرن
دارو نداره حرمو میبرن

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
اشک جوون چقدر قیمت داره
اشک جوون چقدر قیمت داره

جمعه, 07 شهریور 1399

پخش
ای خوشا آن نمازی
ای خوشا آن نمازی

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش