همه امیدم


تموم عمرم آرزو داشتم که تورو میدیدم

واسه یه لحظه دیدنت آقا


همه چیمو میدم زندگیمو میدم


خسته شدم ارباب


به خدا خیلی خسته شدم از دست خودم ارباب


حسین ای جانم


آقا غلط کردم


ولی نیاوردی به روم چقد نامردم


آقا غلط کردم

روضه نمی خواهد سری که تن ندارد


قربان آن آقا که انگشتر ندارد


 


 
مطالب مرتبط

شب های دلتنگی | نجوا | پیام کیانی
شب های دلتنگی | نجوا | پیام کیانی

پنج شنبه, 17 بهمن 1398

پخش
عمدا مقابل پسر ارشدش زدن
عمدا مقابل پسر ارشدش زدن

پنج شنبه, 26 فروردین 1400

پخش
روضه وشور
روضه وشور

دو شنبه, 30 فروردین 1400

پخش