شور | کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا

حاج محمود کریمی

بیشتر

کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا

.

تو میزانی تو قرآنی تو پیدایی تو پنهانی

تو ماه عالم آرایی من و عشق و پریشانی


.

پیمبر روح قرآن و تو روح و روح قرآنی

به جسم دین نبی جان و تو جان جان جانانی

.


کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا


.


هوای دل هوای تو ، دوای دل دوای تو

دلی دارم که افتاده به روی خاک پای تو


.

به هر حالت به هر ساعت دلم تنگه برای تو

تو جای خود همه عالم ، فدای بچه های تو


.


تویِ هر گوشه از دنیا تو بی همتایی و یکتا

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا


.


کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا

.

مرادی و مریدم من ، شهودی و شهیدم من

فقط یک یا علی گفتم ، به حاجاتم رسیدم من


.


نه خورشیدی نه امیدی ، به غیر تو ندیدم من

به قدری دل به تو بستم ، از عالم دل بریدم من


.


منم مجنون تویی لیلا ، تپش های دل شیدا

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا


.


چه بارانی چه طوفانی ، شده چشمم چراغانی

چه عشق دست و دل بازی ، چه آقایی چه دامانی


.

عجب حلوای قندی تو ، امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو ، که گردون را بگردانی


.


مروح کن دل و جان را ، دل تنگ پریشان را

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا


.

ألا یا أیها السّاقی ! أدر کأساً وناوِلها

که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاده مشکل ها


.

علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا


.

به بوی نافه ای کآخر صبا زآن طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دل ها


.

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

.
مطالب مرتبط

شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش