آسمون چشمام همرنگ پاییزه – شهادت امام صادق ع – مجید بنی فاطمه

حال بقیع امشب خیلی غم انگیزه

نه گنبد و صحنی آرومه آرومه

زائرش این شب ها فقط یه خانومه

یه مادری که خاک بقیع رو به چشم تر میذاره

به جای ماها روضه میخونه رو خاکا سر میذاره

هجومشون نگذاشت عبا رو برداره

فرصت نشد اصلا عصاشو برداره

چیزی نمیبینم خونه پر از دوده

رو دیوارا جای آتیش نمروده

تو نیمه ی شب عرش خدا رو با نعره هاشون لرزوندن

با لگداشون به درب خونه بچه هامو ترسوندن

شرمندگی مرد درد بی درمونه

دست منو بستن جلو در خونه

همسایه ها دیدن از غصه جون دادم

کشوندنم رو خاک از نفس افتادم

پشت یه مرکب وسط کوچه خوردم زمین با پهلو

یاد مدینه روضه میخونم از اون غلاف و بازو

آسمون چشمام همرنگ پاییزه

 

چرا عمل امام صادق با امام حسین متفاوت است؟ سخنرانی شهادت امام صادق ع

دانلود مداحی برای غربتش بخون ای روضه خون مجید بنی فاطمه