آشوبم تو عزای کسی – پویانفر ۹۸ – مداحی شب ششم محرم

 

آشوبم
تو عزای کسی
که تو هر نفسی
داره شعله عشقی که تو دل عاشقا معلومه

 

شب ششم محرم/ هیات قمر بنی هاشم

من با دل غرق طب