آقای ما را از قفا – حسین پویانفر – منتخب مداحی ششم محرم

 

آقای ما را از قفا
با دشنه کشتن
اقای مارو با لبای تشنه کشتن

 

شب ششم محرم/ هیئت رایت العباس (ع) / چیذر

آشوبم تو عزای کسی