آی ولدی امیر کرمانشاهی

آی ولدی امیر کرمانشاهی مداح اهل بیت علیهم السلام مداحی محرم ۹۸ به همراه متن شعر شب هشتم محرم هیئت انصارالحجه مشهد و دانلود مداحی .

تا وقتی به پای تو افتادم
هی خم می شد
از یک جا دست علی رو بر می داشت در بغل می گرفت
الهی بابا قربون دستات بره
علی چشت روشن
خیز از جا آبرویم را بخر
عمه را از بین نامحرم ببر
آی ولدی
آی ولدی
یک لحظه
فقط کنار دو تا بدن عبا آوردن
یکی بدن علی اکبر
روز سیزدهم امام سجاد یک تیکه حصیر می خواست
بدن جمع نمی شد
فقط کنار دو بدن زینب آمد وسط معرکه
۲۵ سال همسایه خونه علی بود
یک بار صدای حضرت زینب رو نشنیدم

حیدر کربلا علی امیرکرمانشاهی