اذن دخول حرم تو یا زینبه – محمود کریمی – ولادت حضرت معصومه

 

اذن دخول حرم تو یا زینبه
دست عطا و کرم تو با زینبه
روی دست ما این پرچمه
اشفعی لنا یا فاطمه
امشب عرش از زمین معلومه
بانور حضرت معصومه
امشب آسمون نورانی شده
حال عاشقا طوفانی شده
سفر عرش و بهشتم دیگه مجانی شده

 

دهه کرامت بهترین زمان شناخت اهل بیت سخنرانی ولادت حضرت معصومه س

دانلود مداحی امش مدار کل فلک وادی قم است محمود کریمی