از تبار آل یاسینی مهدی اکبری

از تبار آل یاسینی
هستی شاه خراسانی
پای تو می ارزه جون دادن
آخه تو زینب ایرانی


هستی شاه خراسانی
پای تو می ارزه جون دادن
آخه تو زینب ایرانی

سید السلادات یا قبله الحاجات میگذره زندگیم با تو تو بهترین حالات
تو با کمالاتی شریکت الرضایی و عمه ساداتی
یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه
یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه

به بنازم به مقامت که دومین ام ابی هایی
تو کرامت و کرم بی شک رو نوشت بی بی زهرایی
کریمه ایران علیمه ایران دایره المعارف عظیمه ایران
نائبت الزهرا طالبه الزهرا به تو مینازه مادرت فاطمه الزهرا
یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه
یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه

 

رسیده ذی العقده شد فصل بهار شیدایی مهدی اکبری

قدم بزن با پای دل سید مجید بنی فاطمه