از غریبی در میاریم آقا رو – حاج حسین حدادیان – شهادت امام حسن ع

پیدا میکنیم مزار زهرا رو

 

امامزاده آبادیم حرم دارد

 

حرم بنا میشه

یه روز مدینه مثل مشهد الرضا میشه

یه روزی کاشی های صحنشم طلا میشه

 

از غریبی در میاریم آقا رو

پیدا میکنیم مزار زهرا رو

 

دانلود مداحی تا صورت پیوند جهان بود، علی بود حاج حسین حدادیان

شعرخوانی سیدحمیدرضابرقعی در شهادت امام حسن(ع)