استخوان توی گلو خار تو چشماش بود – حاج محمود کریمی – شهادت حضرت علی ع
علی لحظه لحظه هاش یاد زهراش بود
یاد جای تازیونه رو دستاش بود…

علی راحت شد / از غم و دردا
با دل خون شد / راهی از دنیا…

فاطمه سینه میزنه وا علیا… واویلا…

مسجد و محراب و منبر خداحافظ
سلمان و مقداد و قنبر خداحافظ
عالَم یتیم حیدر خداحافظ…

اومدن اهل / عالَم لاهوت
دور اون قبر و / زیر این تابوت

زینب ناله میزنه وا علیا… واویلا…

بی کسی و غربتش از رفتنش پیداس
آسمون گواه که چقدر علی تنهاست
حتی تشییع جنازه اش مثل زهراست…

رفت و لبریز شد / کاسه ی صبرش
شبیه زهرا / مخفی قبرش

حسین سینه میزنه وا علیا… واویلا…

استخوان توی گلو خار تو چشماش بود

دانلود مداحی همه عاشق و توی دلبر حاج محمود کریمی

اشعار ویژه شهادت حضرت علی (ع)