الحق که تو یاد آور خیبری دانلود مداحی محرم ستایش حضرت علی اکبر ع

 

الحق که تو یادآور خیبری
الحق تو تمثال پیمبری
الحق که رقیه میگه معرکه ای
الحق که تو ارثیه حیدری
شهزاده علی اکبر

 

وقتی که زره می پوشه

روز یازدهم محرم در حسینیه آیت الله حق شناس