.

السلام السلام ساکن کربلا
السلام السلام روح قالوا بلی
.
ادخلوها بسلام آمنین
اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
.
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هنوزم انگار زهرا کنار اون گوداله