در آسمون آقاشون نسیمی می وزه از عرش
گمونم صدای وحی انگاری رسیده از عرش
ای گنهکارا بیاید در خونه ام بازه بازه
هرکسی که از در من نا امید بشه میبازه
ربنا الهی العفو ربنا الهی العفو
من که هر روز من که هر شب گناهاتو میپوشونم
شرمو از گناه امشب از توی چشتات میخونم
روزگار من سیاه کوله باره من گناه اگه دستمو نگیری همه زندگیم تباه
پیش تو وا شده مشتم میدونی خالیه دستم
توی این یه ساله دائم توبه کردمو شکستم
ربنا العفو ربنا الهی العفو
تو منو از عذاب نکردی از در جواب نکردی منو پیش چشم مردم یه بارم خراب نکردی
هرجا ام برم از این جا باز دوباره برمیگردم
پیش تو آبرو نداشتم علی واسطه کردم
حالا امشب یه جور دیگه میگم
به علی الهی العفو به علی الهی العفو