اومده امشب ماه تر از ماه
ناب ترین عشق اومده از راه
فرشته ها با شادی می خونن
اهلا و سهلا یا رسول الله