ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدر است – مداحی شهادت امام علی ع – حاج حسین سیب سرخی

دلبر تو هر که هست دلبر ما حیدر است

رشته حب المتین بعد نبی جانشین

معنی اکمال دین گفته خدا حیدر است

احمد نیکو سرشت بر در دلها نوشت

بر در باغ بهشت شاه ولا حیدر است

ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدر است

دلبر تو هر که هست دلبر ما حیدر است

 

دانلود شور سیب سرخی : داره بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب

حاج سیدمهدی میرداماد/ نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی