ای دینم ای ائینم
ای عشق شیرینم
من بی تو میمیرم
ارباب
من قطره تویی دریا
من مجنون تویی لیلا
من بی تو میمیرم
ارباب
کاری کردی
که همیشه اسیر مرام توام
کاری کردی
که همیشه هوایی بام توام
کاری کردی
که غلام غلام غلام توام