ای عشق بی نشان
ای ماه جمکران
عجل ظهور ک
یا صاحب الزمان
دارم غروب هر جمعه به لب دعا
یابن الحسن بیا یابن الحسن
چشم انتظارتم دلخون از غمت
ترسم بیمرمو آخر نبینمت
آقای من شب دوری سحر نشو
این جمعه هم گذشت از تو خبر نشد