استودیویی | ای مادر غمخوار
بامداحی: حاج مهدی رسولی
#شهادت_حضرت_زهرا
شاعر: اکبر شیخی
تهیه شده در معاونت رسانه هیئت ثارالله زنجان