ای وارث حقیقی مشک و علم سلام
مولای هر چه آیینه هر چه حرم سلام
امسال هم نیامدی و در فراق تان
آمد دوباره ماه عزا ماه غم سلام
عرض ادب به محضر نورانی شما
عرض درود و تسلیت و بازهم سلام
آقاجان از راه دور از حرم زخم دار دل
دستی به روی سینه می دهد تورا سلام
ای سایه ی مبارک تو بر سرم زیاد
هرچند بی بضاعت و هرچندکم سلام