ای یار علی ای در همه جا غمخوار علی
افتاده گره در کار علی
ای یار حیدر ای یاس پرپر
با من نگفتی از آتش در
ای قلوت قلب بی قرارم
زهرا زهرا
ای جوهر تیغ ذوالفقارم
زهرا زهرا
بمان کنارم بمان کنارم