ای یل لشگر ثارالله سید رضا نریمانی مداحی حضرت عباس علیه السلام

 

ای یل لشگر ثارالله
حضرت حیدر ثارالله
تو عرش خدا عباس
چقدر دلسپرده داری
بین هر
چقدر کشته مرده داری

 

علمدارم بمون : نریمانی

حسین آغاز زندگی