باز آیم به خدا گرچه نخوانند مرا – شهادت امام صادق ع – حاج حسین سازور

 

روضه اگر از کوی ای تو دوست برانند مرا
باز آیم به خدا گرچه نخوانند مرا

 

روضه شب سوم محرم حاج حسین سازور

مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع) در هیئت بین الحرمین تهران