باز زدم آقا به تو رو مداحی استودیویی جدید حاج عبدالرضا هلالی محرم ۹۸

.

باز زدم آقا به تو رو من بشکسته سبو
اومدم دیگه نگو چه عجب بی وفا
این بد اگه کرده بدی
تو که خوبی بلدی
بطلب کربلا

کار حسین دلبریه
به خدا محشریه
این آقا مادریه
تو رو به مادرت

از حرمت دل میخونه
نذار عشقش بمونه
به دل نوکرت

گر به حرم نروم به کجا بروم
بی تو بهشت خدا به خدا نروم
کربلا نروم به کجا بروم به کجا بروم

حسین وای

.

مداحی با ولای علی با دعای علی رضا هلالی محرم ۹۸

شب چهارم محرم در هیئت بین الحرمین طهران