بانوی ایران حضرت عشقه – حسین سیب سرخی – ولادت حضرت معصومه
زندگی دوباره ی ماه دمشقه ۲
زیر پاهاش هزاران ملائک دسته دسته
تو مدینه به جای خود زینب نشسته ۲
تو منشاء تموم این برکاتی تو بانی زیارت عتباتی ۲
مدد مولاتی ۴
به عشق تو دل میره مدینه
یه ریشه از چادر تو حبل المتینه ۲
گل باغ کرامت نوکریته سعادت
مریدت صدتا مثل آیت اللهِ بهجت ۲
کرم نما کریمه ی آل الله به این همه کرم میگم ای ولله ۲
مدد مولاتی ۴
از روز اول دل مبتلا بود
روزی فاطمیمون دست شما بود ۲
با نگاهت اسیر عشق صاحب زمانم
با اجازت بی بی جان زائر جمکرانم ۲
به قدر و مرتبه تو بی همتایی زینب دوم بنی الزهرایی ۲
مدد مولاتی ۴

بانوی ایران حضرت عشقه

شور حسین سیب سرخی اربعین منم و هوای تو

مولودی ولادت حضرت معصومه طاهری