با تو ای شبه پیمبر حسین طاهری محرم ۹۸ مدح حضرت علی اکبر

پیمان بستیم
ای دلاور
از ازل تا روز محشر
ای علی جان
با تو ای شبه پیمبر
پیمان بستیم
ای دلاور
از ازل تا روز محشر
ای علی جان
با تو ای شبه پیمبر
پیمان بستیم
ای دلاور
از ازل تا روز محشر
ای علی جان
با تو ای شبه پیمبر
پیمان بستیم
ای دلاور
از ازل تا روز محشر
ای علی جان

 

انا علی‌ بن حسین بن علی : حسین طاهری

روز تاسوعا در هیئت مکتب الزهرا(س)