برو ای دل من کربلای حسین
شده قاسم سلیمانی فدای حسین
بوده گریه کن روضه های حسین
کم نزاشته تا اخرین نفس برای حسین
زنده شد به خدا یاد ماه حرم
شد ابوالفضلی ترین شهید راه حرم
بوده مثل عموش پاسبان حرم
روح پاکش پیش مدافعان حرم
گفتی تو دل خون یاد خون خدا
السلام علیک یا سید الشهدا
اربا اربا شدی دلگرفته عزا
مثل اربابت حسین تنت رو خاک بوریا
خواستی مثل حسین به خدا برسی
ولی انگشترت دیگه نبرده کسی
روی نیزه نرفت تشنه لب سر تو
کی اسیر شده مثل رقیه دختر تو