بنویسید قم اما بسرایید بهشت  – منصور ارضی  – میلاد حضرت معصومه س

 

بنویسید قم اما بسرایید بهشت
حق شفیع همه را حضرت معصومه نوشت
با گدایی حرم فخر به دنیا داریم
هر چه داریم از این دختر موسی داریم
مملکت مملکت توست خودت یارش باش
رهبرم زاده زهراست نگهدارش باش

 

متن سخنرانی فاطمه ثانی را بشناسیم میلاد حضرت معصومه س

مداحی تولد حضرت علی اکبر ع از منصور ارضی