خدا شاهد عقده ، علی شده داماد پیغمبر
شده نگاه زهرا چراغ آشیونه حیدر
ملائکه همه اومدن مدینه
از تو بهشت کیه رفته گل بچینه……
به قد و بالای دوماد ماشاالله
چشم حسودا کور بشه ایشالله
تا عروسو میارن ستاره ها میان به دنبالش
فرشته جلوی پاش میکشه به روی زمین بالش
به جذبه برق نگاش ما شاءالله
جون همه بشه فداش ایشالله
به قد و بالای دوماد ماشاالله
چشم حسودا کور بشه ایشالله….
دلا تو اوج شوقه
روی لبا ترانه عشقه
بذار بباره چشمات همه اینا بهانه عشقه
همه بیاین شمع و آیینه بیارین
صف بکشین سر زیر پاهاش بذارین
به هیبت شیر خدا ماشالله
درد و بلاش به جون ما ایشالله
به قد و بالای دوماد ماشاالله
چشم حسودا کور بشه ایشالله….