به نام نامی فاطمه به اذن حضرت مرتضی

به نام ماه علقمه به اذن شاه کربلا

سینه زن سینه سپره

سینه زن زیر علم فاطمه است

سینه زن جون به کفه و

سینه زن قلبش حرم فاطمه است

یا علی تا قیامت با علی تا شهادت

****

سلام ما بر ساحت پاره تن مصطفی

به تیغ بران علی به ذوالفقار مرتضی

چادرت رایه الهداست

چادرت رو سر همه نوکراست

چادرت مثل علمه چادرت محور حدیث کساست

از دعا دارم عزت زندگیم داره برکت

یا علی تا قیامت با علی تا شهادت

****

فاطمیه افسانه نیست فاطمیه تاریخ ماست

گرفتن حق علی شروع راه کربلاست

تا که خون باشه تو رگم

تا که جون باشه تو تنم نوکرم

تا ابد سینه زنمو تا ابد نوکر علی اکبرم

بی حسین تا تباهی با حسین پادشاهی