بی تو هوای زمونه سرده – بنی فاطمه – مداحی ایستگاه صلواتی

باغ آرزوها زرده

دلا پر غصه و درده پر درده

با تو هوای شبم مهتابه

دلا میون سردابه

روزی همه می نابه

آقا بیا که روز و شبم تاره

ببین فلک روی سرم آواره

بیا اباصالح یامهدی ادرکنی

 

حاج منصور ارضی/جلد هر بامی شدن جز دردسر چیزی نداشت

افتخار نوکریت آبرومه : بنی فاطمه میلاد حضرت هادی ع