اومدم تنهای تنها من همون تنها ترینم
اومدم توی این غریبی زیره سایتون بشینم
اومده دوباره اون که بی قرارو سر به زیره
همه ی حاجتش اینه پای پرچمت بمیره
اومدم با اه گریه این قشنگ ترین سلامه همه ی دارو ندارم اشک رو گونه
از خودم گلایه دارم منو از خودم جدا کن روم سیاه یبن الزهرا تو برای من دعا کن
یبن الزهرا
نکنه تو التهاب رو سیاهی ها بمونم امشبم بگذره و من از رفیقام جا بمونم
دل من هواتو کرده من هوامو از تو میخوام اومدم بگم که امثال کربلامو از تو میخوام