تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر مداحی روضه سید مجید بنی فاطمه شهادت امام جواد ۹۸

.

تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر
یا ایهاالجواد تصدق علی الفقیر

حس کرده است ثروت عالم برای اوست
وقتی گرفته است تو را در بغل فقیر

این گوشه چشم توست که اکسیر اعظم است
با یک نگاه تو به غنی شد بدل فقیر

از حداکثر همه سر بوده هر زمان
از تو رسیده است به حداقل ، فقیر

از دیگران اگر چه شنیده کرم ، ولی
دیده همیشه لطف تو را در عمل فقیر

با دست پر به خانه ی خود رفته هر زمان
با دست خالی آمده در این محل فقیر

(( دارایی کریم به منزل نمی رسد ))*
درباره ی تو ساخته ضرب المثل فقیر

از آن زمان که لطف تو را دید تا ابد
شد زندگی تلخ به کامش عسل فقیر

شاعر: مجتبی خرسندی

.

مداحی زمینه مثل شب های قدر… ویِژه شهادت امام جواد از سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمینه بنده ام بنده ولای تو از سید مجید بنی فاطمه

عزاداری شهادت امام جواد(ع) در آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع)