تو کریم باشی گدایی در خونت عشقه
بگیری توعقلم بشم دیونت عشقه
حرمت رو بسازیم بیاریم از مشهد
کلاسه طلایی واسه سقاخونت عشقه
اول و آخر کرمی یا حسن
همیشه سایه ی سرمی یا حسن
من بمیرم که بی حرمی یا حسن
کس و کار دل زارم حسن
کریمی و گرفتارم حسن
خداروشکر تورو دارم حسن
حسن جانم حسن جانم حسن

داداشت عشق منه قسم به نام عشقم
عشقه من حسینه و تویی امام عشقم
خودت عشقی و همه ایل وتبارت عشقم
صد هزار مرتبه شکر که من غلام عشقم
دلبر من حسین تاج سرم حسن
شاه وفا حسین شا کرم حسن
ای بی کرم حسین ای بی حرم حسن
حسین عشقم حسن آرامشم
به عشق این دوتا دلبر خوشم
الهی من فدا هردو بشم