تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
همین گریه به لبخند تو می ارزه
حسین جانم
بزار سایت همیشه روسرم باشه
قراره ما شب جمعه حرم باشه
حسین جانم
حرم گفتم هوای کربلا کردم
هوایی شم فقط دور تو می گردم
حسین جانم
پناهم باش به جز روضت پناهی نیست
به غیرازتو برامن تکیه گاهی نیست
حسین جانم
به قربونت نگاه اطلسی داری
واسم آقا همش دلواپسی داری
حسین جانم
غلط گفتم که چیزی توی کاسم نیست
چی کم دارم تورو دارم حواسم نیست
حسین جانم
سبک بالم تو ایوون توجادارم
ازاین دنیا یه قطعه کربلا دارم
حسین جانم
دوست دارم همه داراییم اینه
دلم میره ضریحتو که می بینه
حسین جانم
سلام آقا که الان روبروتونم
من ایستادم زیارت نامه می خونم
حسین جانم