تپش تپش تپش
نفس نفس نفس
خدا حرم حسین
تو میمونی و من