تکیه گاهم حسنه – ابوذر بیوکافی – میلاد امام حسن
پشت و پناهم حسنه
حاضرم گدا باشم
وقتی که شاهم حسنه

 

سرود | روز عشق من شد : بیوکافی

حاج محمود کریمی/جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع)