اسد الله سیف اله
اشهد ان علی ولی الله
غلامم صنما تویی قبله نما
منم سائل تو نگاهی بنما
تو هو الهویی ذکر هیاهویی
هر کجا می نگرم تو همان سویی
تو یار دلجویی
زلف تو بر باد مده
مرا به استاد مده
صدر توام یاعلی
منو به صیاد مده
علی علی علی علی

اذن الله عین الله
اشهد ان علی ولی الله
به قربان توام
پریشان توام
مسلمان شده ی دو چشمان توام
تو پر از جودی عشق دو سر سودی
تو از آن روز تولد پدرم بودی
بالا سرم بودی

درد منم دوا تویی
سعی منم صفا تویی
به چه مولایی دارم امیر لافتی تویی
علی علی علی علی

حجة الله باب الله
اشهد ان علی ولی الله
اگر جان به کفم
بلند هدفم باشم در به در امیر نجفم
یارم یارم علی خریدارم
هر کی مجنون یکی منم علی دارم
بهش بدهکارم
شاه منه برام مثله روز روشنه
یک شبه آقاش میکنه
هر کسی که با حسن
علی علی علی علی